[stt/HD Phim 18+] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
PHÙ THỦY - Sorceress (1995)

[PHÙ THỦY - Sorceress (1995)]

[stt/HD Phim 18+] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
SÁT NHÂN MÁU LẠNH - Cold Sweat (1993)

[SÁT NHÂN MÁU LẠNH - Cold Sweat (1993)]

[stt/HD Phim 18+] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
Cô Nàng Lẳng Lơ - Easy A (2010)

[Cô Nàng Lẳng Lơ - Easy A (2010)]

[stt/HD Vietsub] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
Dinh Thự Winchester - Winchester (2018)

[Dinh Thự Winchester - Winchester (2018)]

[stt/HD Phim 18+] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
11 NGÀY, 11 ĐÊM 2 - Eleven Days, Eleven Nights 2 (1988)

[11 NGÀY, 11 ĐÊM 2 - Eleven Days, Eleven Nights 2 (1988)]

[stt/HD Phim 18+] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
ĐỨA TRẺ VÔ HÌNH - The Invisible Kid (1988)

[ĐỨA TRẺ VÔ HÌNH - The Invisible Kid (1988)]

[stt/HD Phim 18+] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
Nói chuyện bẩn thỉu với tôi - Talk Dirty to Me (1980)

[Nói chuyện bẩn thỉu với tôi - Talk Dirty to Me (1980)]

[stt/HD Phim 18+] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
CON QUỶ - The Demon (1979)

[CON QUỶ - The Demon (1979)]

[stt/HD Phim 18+] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
DA CỨNG 2 - Hardbodies 2 (1986)

[DA CỨNG 2 - Hardbodies 2 (1986)]

[stt/HD Phim 18+] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
NGƯỜI TÌNH TỘI PHẠM - Criminal Lovers (1999)

[NGƯỜI TÌNH TỘI PHẠM - Criminal Lovers (1999)]

[stt/HD Phim 18+] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
NỖI ÁM ẢNH THÂN MẬT - Intimate Obsession (1992)

[NỖI ÁM ẢNH THÂN MẬT - Intimate Obsession (1992)]

[stt/HD Phim 18+] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
TRÒ CHƠI BÍ MẬT 3 - Secret Games 3 (1994)

[TRÒ CHƠI BÍ MẬT 3 - Secret Games 3 (1994)]

[stt/HD Phim 18+] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
BÍ MẬT ĐEN TỐI - Dark Secrets (1996)

[BÍ MẬT ĐEN TỐI - Dark Secrets (1996)]

[stt/HD Phim 18+] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
SỰ NGUY HIỂM - The Dangerous (1995)

[SỰ NGUY HIỂM - The Dangerous (1995)]

[stt/HD Phim 18+] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
ĐỨA TRẺ TRONG ĐÊM - The Night Child (1975)

[ĐỨA TRẺ TRONG ĐÊM - The Night Child (1975)]

[stt/HD Phim 18+] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
Phù hợp để giết - Fit to Kill (1993)

[Phù hợp để giết - Fit to Kill (1993)]

[stt/HD Phim 18+] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
GIẤC MƠ DỤC VỌNG - Liquid Dreams (1991)

[GIẤC MƠ DỤC VỌNG - Liquid Dreams (1991)]

[stt/HD Phim 18+] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
Tình Dục và Người đàn ông khác - Sex and the Other Man (1995)

[Tình Dục và Người đàn ông khác - Sex and the Other Man (1995)]

[stt/HD Phim 18+] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
SỰ NGHI NGỜ - Above Suspicion (1995)

[SỰ NGHI NGỜ - Above Suspicion (1995)]

[stt/HD Phim 18+] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
Doublecross on Costa's Island (1997) - Phim 18+ ÂU MỸ

[Doublecross on Costa's Island (1997) - Phim 18+ ÂU MỸ]

[stt/HD Phim 18+] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
NGƯỜI LẠ TRONG ĐÊM - Stranger by Night (1994)

[NGƯỜI LẠ TRONG ĐÊM - Stranger by Night (1994)]

[stt/HD Phim 18+] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
THAY THẾ - Substitution (1970)

[THAY THẾ - Substitution (1970)]

[stt/HD Phim 18+] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
KẺ HỦY DIỆT NỮ - Terminator Woman (1993)

[KẺ HỦY DIỆT NỮ - Terminator Woman (1993)]

[stt/HD Phim 18+] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
HỒ BƠI BẨN - Dirty Pool (1970)

[HỒ BƠI BẨN - Dirty Pool (1970)]

[stt/HD Phim 18+] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
TRÒ CHƠI DỤC VỌNG - Games of Desire (1991)

[TRÒ CHƠI DỤC VỌNG - Games of Desire (1991)]

[stt/HD Phim 18+] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
HỒ SƠ SÁT NHÂN - Profile for Murder (1996)

[HỒ SƠ SÁT NHÂN - Profile for Murder (1996)]

[stt/HD Phim 18+] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
Sự Cám Dỗ Chết Người - Fatal Attraction (1987)

[Sự Cám Dỗ Chết Người - Fatal Attraction (1987)]

[stt/HD Phim 18+] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
Tay chơi không tuổi - Dirty Grandpa (2016)

[Tay chơi không tuổi - Dirty Grandpa (2016)]

[stt/Vietsub 18+] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
Ngày Đẫm Máu: Xác Sống Trỗi Dậy - Day of the Dead: Bloodline (2017)

[Ngày Đẫm Máu: Xác Sống Trỗi Dậy - Day of the Dead: Bloodline (2017)]

[stt/Vietsub 18+] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
Tình Dục, Tiệc Tùng Và Dối Trá - Sex, Party & Lies (2009)

[Tình Dục, Tiệc Tùng Và Dối Trá - Sex, Party & Lies (2009)]

[stt/Vietsub 18+] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
Trò Chơi Kinh Hoàng / Trò Chơi Tình Ái - Gerald's Game (2017)

[Trò Chơi Kinh Hoàng / Trò Chơi Tình Ái - Gerald's Game (2017)]

[stt/Vietsub 18+] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
Vùng Đất Ba Lan - The Land (2021)

[Vùng Đất Ba Lan - The Land (2021)]

[stt/HD Phim 18+] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
Hotel Inferno (2013) - Phim 18+ ÂU MỸ

[Hotel Inferno (2013) - Phim 18+ ÂU MỸ]

[stt/HD Phim 18+] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
The Loved Ones (2009) - Phim 18+ ÂU MỸ

[The Loved Ones (2009) - Phim 18+ ÂU MỸ]

[stt/HD Phim 18+] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
The Opposite of Sex (1998) - Phim 18+ ÂU MỸ

[The Opposite of Sex (1998) - Phim 18+ ÂU MỸ]

[stt/HD Phim 18+] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
The Long Weekend (2005) - Phim 18+ ÂU MỸ

[The Long Weekend (2005) - Phim 18+ ÂU MỸ]

[stt/HD Phim 18+] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
Mẹ ơi, con có ngủ với nguy hiểm không? - Mother, May I Sleep with Danger (2016)

[Mẹ ơi, con có ngủ với nguy hiểm không? - Mother, May I Sleep with Danger (2016)]

[stt/Vietsub 18+] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
Sói Già Phố Wall - The Wolf of Wall Street (2013)

[Sói Già Phố Wall - The Wolf of Wall Street (2013)]

[stt/HD Phim 18+] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
Treehouse (2019) - Phim 18+ ÂU MỸ

[Treehouse (2019) - Phim 18+ ÂU MỸ]

[stt/HD Phim 18+] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
THÚ TỘI - Confess (1953)

[THÚ TỘI - Confess (1953)]

[stt/HD Phim 18+] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
Trauma (2017) - Phim 18+ Âu Mỹ

[Trauma (2017) - Phim 18+ Âu Mỹ]

[stt/HD Phim 18+] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
Anatomie (2000) - Phim 18+ Âu Mỹ

[Anatomie (2000) - Phim 18+ Âu Mỹ]

[stt/HD Phim 18+] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
Chàng Trai Sống Duy Nhất Ở New York - The Only Living Boy in New York (2017)

[Chàng Trai Sống Duy Nhất Ở New York - The Only Living Boy in New York (2017)]

[stt/Vietsub 18+] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
Chán Cơm Thèm Phở - Newness (2017)

[Chán Cơm Thèm Phở - Newness (2017)]

[stt/HD Phim 18+] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỦA GIA ĐÌNH - Man of the House (2005)

[NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỦA GIA ĐÌNH - Man of the House (2005)]

[stt/HD Phim 18+] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
Zola (2020) - Phim ÂU MỸ

[Zola (2020) - Phim ÂU MỸ]

[stt/HD Phim 18+] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
Sex Unzipped (2021) - Phim 18+ ÂU MỸ

[Sex Unzipped (2021) - Phim 18+ ÂU MỸ]

[stt/Vietsub 18+] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
Không Ai Ngủ Trong Rừng Đêm Nay - Nobody Sleeps in the Woods Tonight (2020)

[Không Ai Ngủ Trong Rừng Đêm Nay - Nobody Sleeps in the Woods Tonight (2020)]