[stt/HD Vietsub] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
Loạn Thế Định Tần Kiếm - The Emperor's Sword (2020)

[Loạn Thế Định Tần Kiếm - The Emperor's Sword (2020)]

[stt/HD Vietsub] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
Hiệp Đạo Nhất Chi Mai - Thief Heroine (2021)

[Hiệp Đạo Nhất Chi Mai - Thief Heroine (2021)]

[stt/HD Thuyết minh] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
Địch Nhân Kiệt Chi Mắt Đỏ Quái Lạ - Detective Dee: The Sly Red-eye (2021)

[Địch Nhân Kiệt Chi Mắt Đỏ Quái Lạ - Detective Dee: The Sly Red-eye (2021)]

[stt/HD Thuyết minh] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
VÂN TỊCH TRUYỆN: ĐỘC CỐC TÂN NƯƠNG - Poison Valley Bride (2020)

[VÂN TỊCH TRUYỆN: ĐỘC CỐC TÂN NƯƠNG - Poison Valley Bride (2020)]

[stt/HD Thuyết minh] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
KIẾM KHÁCH - The Swordsman (2020)

[KIẾM KHÁCH - The Swordsman (2020)]

[stt/HD Thuyết minh] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
HỮU PHỈ: PHÁ TUYẾT TRẢM - The Unbeatable (2021)

[HỮU PHỈ: PHÁ TUYẾT TRẢM - The Unbeatable (2021)]

[stt/HD Thuyết minh] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
KIẾM SĨ HUYỀN THOẠI MUSASHI - Crazy Samurai Musashi (2020)

[KIẾM SĨ HUYỀN THOẠI MUSASHI - Crazy Samurai Musashi (2020)]

[stt/HD Thuyết mninh] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
ÂM DƯƠNG SƯ: THỊ THẦN LỆNH - The Yin Yang Master (2021)

[ÂM DƯƠNG SƯ: THỊ THẦN LỆNH - The Yin Yang Master (2021)]

[stt/HD Thuyết minh] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
TRUYỀN THUYẾT VỀ LỮ BỐ - Legend Of Lu Bu (2020)

[TRUYỀN THUYẾT VỀ LỮ BỐ - Legend Of Lu Bu (2020)]

[stt/HD Thuyết minh] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
ANH HÙNG XẠ ĐIÊU TRUYỆN: CỬU ÂM BẠCH CỐT TRẢO - The Legend of the Condor Heroes: The Cadaverous Claws (2021)

[ANH HÙNG XẠ ĐIÊU TRUYỆN: CỬU ÂM BẠCH CỐT TRẢO - The Legend of the Condor Heroes: The Cadaverous Claws (2021)]

[stt/HD Thuyết minh] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
TẬP YÊU: PHÁP HẢI TRUYỆN - Fa Hai (2018)

[TẬP YÊU: PHÁP HẢI TRUYỆN - Fa Hai (2018)]

[stt/HD Thuyết minh] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
CHÂN TAM QUỐC VÔ SONG - Dynasty Warriors (2021)

[CHÂN TAM QUỐC VÔ SONG - Dynasty Warriors (2021)]