[stt/HD Vietsub] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
Yêu Y Quán - Monster Hospital (2021)

[Yêu Y Quán - Monster Hospital (2021)]

[stt/Vietsub 18+] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
Đường Môn: Mỹ Nhân Giang Hồ - Beauty Of Tang Men (2021)

[Đường Môn: Mỹ Nhân Giang Hồ - Beauty Of Tang Men (2021)]

[stt/HD Vietsub] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
Đạp Gió Rẽ Sóng - The Warlord of The Sea (2021)

[Đạp Gió Rẽ Sóng - The Warlord of The Sea (2021)]

[stt/HD Vietsub] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
Côn Trùng Cát - Devil in Dune (2021)

[Côn Trùng Cát - Devil in Dune (2021)]

[stt/HD Vietsub] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
Hồng Hi Quan: Yêu Nữ Ma Môn - The Legend and Hag of Shaolin (2021)

[Hồng Hi Quan: Yêu Nữ Ma Môn - The Legend and Hag of Shaolin (2021)]

[stt/HD Vietsub] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
Phong Thần: Đát Kỷ - The First Myth: Daji (2021)

[Phong Thần: Đát Kỷ - The First Myth: Daji (2021)]

[stt/HD Vietsub] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
Kiếm Âm Dương - The Vengeance (2021)

[Kiếm Âm Dương - The Vengeance (2021)]

[stt/HD Vietsub] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
Tây Du Ký: Hồng Hài Nhi - The Journey to The West: Demon's Child (2021)

[Tây Du Ký: Hồng Hài Nhi - The Journey to The West: Demon's Child (2021)]

[stt/HD Phim 18+] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
Của quý huyền thoại - A Tale Of Legendary Libido (2008)

[Của quý huyền thoại - A Tale Of Legendary Libido (2008)]

[stt/HD Phim 18+] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
Twins of Evil (1971) - Phim 18+ ÂU MỸ

[Twins of Evil (1971) - Phim 18+ ÂU MỸ]

[stt/HD Thuyết minh] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
VÂN TỊCH TRUYỆN: ĐỘC CỐC TÂN NƯƠNG - Poison Valley Bride (2020)

[VÂN TỊCH TRUYỆN: ĐỘC CỐC TÂN NƯƠNG - Poison Valley Bride (2020)]

[stt/HD Thuyết minh] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
Tước Tích 2: Lãnh Huyết Cuồng Yến - Legend of Ravaging Dynasties 2 (2020)

[Tước Tích 2: Lãnh Huyết Cuồng Yến - Legend of Ravaging Dynasties 2 (2020)]

[stt/HD Thuyết minh] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
TRIỆU TỬ LONG - Zhao Zilong (2020)

[TRIỆU TỬ LONG - Zhao Zilong (2020)]

[stt/HD Thuyết minh] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
XÍCH HỒ THƯ SINH - Soul Snatcher (2020)

[XÍCH HỒ THƯ SINH - Soul Snatcher (2020)]

[stt/HD Thuyết minh] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
LIỆT DƯƠNG THIÊN ĐẠO (PHẦN 2) - The Black Troops: The Rule of Burning Sun 2 (2021)

[LIỆT DƯƠNG THIÊN ĐẠO (PHẦN 2) - The Black Troops: The Rule of Burning Sun 2 (2021)]

[stt/HD Thuyết minh] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
TRƯƠNG TAM PHONG 2: THÁI CỰC THIÊN SƯ - Tai Chi Hero (2020)

[TRƯƠNG TAM PHONG 2: THÁI CỰC THIÊN SƯ - Tai Chi Hero (2020)]

[stt/HD Thuyết minh] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
TÂN PHONG THẦN: NA TRA TRÙNG SINH - New Gods: Nezha Reborn (2021)

[TÂN PHONG THẦN: NA TRA TRÙNG SINH - New Gods: Nezha Reborn (2021)]

[stt/HD Thuyết minh] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
MORTAL KOMBAT: CUỘC CHIẾN SINH TỬ - Mortal Kombat (2021)

[MORTAL KOMBAT: CUỘC CHIẾN SINH TỬ - Mortal Kombat (2021)]

[stt/HD Thuyết minh] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
TRUYỀN THUYẾT VỀ LỮ BỐ - Legend Of Lu Bu (2020)

[TRUYỀN THUYẾT VỀ LỮ BỐ - Legend Of Lu Bu (2020)]

[stt/HD Thuyết minh] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
PHONG THẦN BẢNG: QUYẾT CHIẾN VẠN TIÊN TRẬN - The First Myth: Clash of Gods (2021)

[PHONG THẦN BẢNG: QUYẾT CHIẾN VẠN TIÊN TRẬN - The First Myth: Clash of Gods (2021)]

[stt/HD Thuyết minh] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
CHUYỆN THẦN BÍ CỦA MỤC DÃ: THẦN TIÊN NHÃN - Mystery of Muye: God Eyes (2019)

[CHUYỆN THẦN BÍ CỦA MỤC DÃ: THẦN TIÊN NHÃN - Mystery of Muye: God Eyes (2019)]

[stt/HD Thuyết minh] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
TẬP YÊU: PHÁP HẢI TRUYỆN - Fa Hai (2018)

[TẬP YÊU: PHÁP HẢI TRUYỆN - Fa Hai (2018)]

[stt/Thuyết minh HD] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
Vua bọ cạp 3: Trả nợ trận chiến (2012) - The Scorpion King 3: Battle for Redemption (2012)

[Vua bọ cạp 3: Trả nợ trận chiến (2012) - The Scorpion King 3: Battle for Redemption (2012)]

[stt/Thuyết minh HD] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
Vua bọ cạp 2: Chiến binh trỗi dậy (2008) - The Scorpion King 2: Rise of a Warrior (2008)

[Vua bọ cạp 2: Chiến binh trỗi dậy (2008) - The Scorpion King 2: Rise of a Warrior (2008)]

[stt/Thuyết minh HD] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
Vua Bọ Cạp - The Scorpion King (2002)

[Vua Bọ Cạp - The Scorpion King (2002)]

[stt/Thuyết minh HD] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
VUA BÒ CẠP 4 - The Scorpion King 4: Quest for Power (2014)

[VUA BÒ CẠP 4 - The Scorpion King 4: Quest for Power (2014)]