[stt/HD Vietsub] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
Xả Thân - The Sacrifice (2020)

[Xả Thân - The Sacrifice (2020)]

[stt/HD Vietsub] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
Cuộc Chiến Phố Tàu - Wars In Chinatown (2020)

[Cuộc Chiến Phố Tàu - Wars In Chinatown (2020)]

[stt/HD Vietsub] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
Đạo Sĩ Núi Lao - Laoshan Taoist (2021)

[Đạo Sĩ Núi Lao - Laoshan Taoist (2021)]

[stt/HD Vietsub] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
Yêu Y Quán - Monster Hospital (2021)

[Yêu Y Quán - Monster Hospital (2021)]

[stt/HD Thuyết minh] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
Tế Công: Hàng Long Giáng Thế - Master Ji Gong (2021)

[Tế Công: Hàng Long Giáng Thế - Master Ji Gong (2021)]

[stt/Vietsub 18+] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
Đường Môn: Mỹ Nhân Giang Hồ - Beauty Of Tang Men (2021)

[Đường Môn: Mỹ Nhân Giang Hồ - Beauty Of Tang Men (2021)]

[stt/HD Vietsub] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
Đạp Gió Rẽ Sóng - The Warlord of The Sea (2021)

[Đạp Gió Rẽ Sóng - The Warlord of The Sea (2021)]

[stt/HD Vietsub] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
Loạn Thế Định Tần Kiếm - The Emperor's Sword (2020)

[Loạn Thế Định Tần Kiếm - The Emperor's Sword (2020)]

[stt/HD Vietsub] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
Hiệp Đạo Nhất Chi Mai - Thief Heroine (2021)

[Hiệp Đạo Nhất Chi Mai - Thief Heroine (2021)]

[stt/HD Vietsub] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
Côn Trùng Cát - Devil in Dune (2021)

[Côn Trùng Cát - Devil in Dune (2021)]

[stt/HD Vietsub] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
Phòng Tuyến: Nguy Cơ Nổ Bom - Defense: Bomb crisis (2021)

[Phòng Tuyến: Nguy Cơ Nổ Bom - Defense: Bomb crisis (2021)]

[stt/HD Vietsub] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
Luyến Ca Đông Bắc - The Northeastern Bro (2021)

[Luyến Ca Đông Bắc - The Northeastern Bro (2021)]

[stt/HD Vietsub] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
Người Yêu Hợp Đồng Của Tổng Tài Ác Ma - Devil CEO's Contract Lover (2017)

[Người Yêu Hợp Đồng Của Tổng Tài Ác Ma - Devil CEO's Contract Lover (2017)]

[stt/Vietsub 18+] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
Phi Phân Thục Nữ - The Lady Improper (2019)

[Phi Phân Thục Nữ - The Lady Improper (2019)]

[stt/HD Vietsub] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
Phong Thần: Đát Kỷ - The First Myth: Daji (2021)

[Phong Thần: Đát Kỷ - The First Myth: Daji (2021)]

[stt/HD Vietsub] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
Kỳ Môn Mật Thám - The Miracle Spy (2021)

[Kỳ Môn Mật Thám - The Miracle Spy (2021)]

[stt/HD Vietsub] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
Chị Dâu Trở Về - Return of Sister-in-law (2021)

[Chị Dâu Trở Về - Return of Sister-in-law (2021)]

[stt/HD Vietsub] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
Cô Nàng Nguy Hiểm - Miss Danger (2020)

[Cô Nàng Nguy Hiểm - Miss Danger (2020)]

[stt/HD Vietsub] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
Tạ Lĩnh Bí Lục - The Secret Book of the Unwinding Ridge (2021)

[Tạ Lĩnh Bí Lục - The Secret Book of the Unwinding Ridge (2021)]

[stt/HD Vietsub] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
Kiếm Âm Dương - The Vengeance (2021)

[Kiếm Âm Dương - The Vengeance (2021)]

[stt/HD Vietsub] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
Tây Du Ký: Hồng Hài Nhi - The Journey to The West: Demon's Child (2021)

[Tây Du Ký: Hồng Hài Nhi - The Journey to The West: Demon's Child (2021)]

[stt/HD Vietsub] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
Biệt Đội Truy Quét Ma Túy - Drug Hunting Operation (2021)

[Biệt Đội Truy Quét Ma Túy - Drug Hunting Operation (2021)]

[stt/HD Thuyết minh] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
Địch Nhân Kiệt Chi Mắt Đỏ Quái Lạ - Detective Dee: The Sly Red-eye (2021)

[Địch Nhân Kiệt Chi Mắt Đỏ Quái Lạ - Detective Dee: The Sly Red-eye (2021)]

[stt/HD Vietsub] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
Đồ Ma: Hành Trình Vương Giả - The Sword (2021)

[Đồ Ma: Hành Trình Vương Giả - The Sword (2021)]

[stt/HD Vietsub] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
Xuân Quang Xán Lạn Trư Bát Giới - A Piggy Love Story (2021)

[Xuân Quang Xán Lạn Trư Bát Giới - A Piggy Love Story (2021)]

[stt/HD Vietsub] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
Cấm Địa Minh Hải - The Forbidden Depths (2021)

[Cấm Địa Minh Hải - The Forbidden Depths (2021)]

[stt/HD Vietsub] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
Hí Mệnh Sư: Phi Thiên Thần Thú - The Virtuoso: The Flying Mythological Beast (2021)

[Hí Mệnh Sư: Phi Thiên Thần Thú - The Virtuoso: The Flying Mythological Beast (2021)]

[stt/HD Vietsub] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
Võ Tăng Hàng Ma - Demon-Subduing Monk (2018)

[Võ Tăng Hàng Ma - Demon-Subduing Monk (2018)]

[stt/HD Thuyết minh] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
ANH HÙNG TRỞ VỀ - Heros Return (2021)

[ANH HÙNG TRỞ VỀ - Heros Return (2021)]

[stt/HD Thuyết minh] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
BẠCH XÀ 2: THANH XÀ KIẾP KHỞI - White Snake 2: The Tribulation Of The Green Snake (2021)

[BẠCH XÀ 2: THANH XÀ KIẾP KHỞI - White Snake 2: The Tribulation Of The Green Snake (2021)]

[stt/HD Phim 18+] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
Huơng Vị Kì Bí - The Taste of Betel Nut (2018)

[Huơng Vị Kì Bí - The Taste of Betel Nut (2018)]

[stt/HD Phim 18+] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
Xiu Xiu: The Sent-Down Girl (1998) - Phim 18+ Hồng Kông

[Xiu Xiu: The Sent-Down Girl (1998) - Phim 18+ Hồng Kông]

[stt/HD Phim 18+] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
The Cloud in Her Room (2020) - Phim 18+ Trung quốc

[The Cloud in Her Room (2020) - Phim 18+ Trung quốc]

[stt/HD Thuyết minh] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
NHIỆM VỤ BÍ MẬT - Cliff Walkers (2021)

[NHIỆM VỤ BÍ MẬT - Cliff Walkers (2021)]

[stt/HD Thuyết minh] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
VÂN TỊCH TRUYỆN: ĐỘC CỐC TÂN NƯƠNG - Poison Valley Bride (2020)

[VÂN TỊCH TRUYỆN: ĐỘC CỐC TÂN NƯƠNG - Poison Valley Bride (2020)]

[stt/HD Thuyết minh] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
TRẢM PHONG ĐAO - The Blade of Wind (2020)

[TRẢM PHONG ĐAO - The Blade of Wind (2020)]

[stt/HD Thuyết minh] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
DIỆU TIÊN SINH - Mr. Miao (2020)

[DIỆU TIÊN SINH - Mr. Miao (2020)]

[stt/HD Thuyết minh] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
KHƯƠNG TỬ NHA : NHẤT CHIẾN PHONG THẦN - Legend of Deification (2020)

[KHƯƠNG TỬ NHA : NHẤT CHIẾN PHONG THẦN - Legend of Deification (2020)]

[stt/HD Thuyết minh] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
NGƯỜI TIÊN PHONG - Vanguard (2020)

[NGƯỜI TIÊN PHONG - Vanguard (2020)]

[stt/HD Thuyết minh] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
LỬA TRỜI - Skyfire (2019)

[LỬA TRỜI - Skyfire (2019)]

[stt/HD Thuyết minh] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
Tước Tích 2: Lãnh Huyết Cuồng Yến - Legend of Ravaging Dynasties 2 (2020)

[Tước Tích 2: Lãnh Huyết Cuồng Yến - Legend of Ravaging Dynasties 2 (2020)]

[stt/HD Thuyết minh] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
TRIỆU TỬ LONG - Zhao Zilong (2020)

[TRIỆU TỬ LONG - Zhao Zilong (2020)]

[stt/HD Thuyết minh] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
DIỆP VẤN: BẬC THẦY VÕ THUẬT - Ip Man Kung Fu Master (2019)

[DIỆP VẤN: BẬC THẦY VÕ THUẬT - Ip Man Kung Fu Master (2019)]

[stt/HD Thuyết minh] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
XÍCH HỒ THƯ SINH - Soul Snatcher (2020)

[XÍCH HỒ THƯ SINH - Soul Snatcher (2020)]

[stt/HD Thuyết minh] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
PHONG THANH - The Message (2009)

[PHONG THANH - The Message (2009)]

[stt/HD Thuyết minh] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
HỮU PHỈ: PHÁ TUYẾT TRẢM - The Unbeatable (2021)

[HỮU PHỈ: PHÁ TUYẾT TRẢM - The Unbeatable (2021)]

[stt/HD Thuyết minh] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
NGỘ SÁT - Sheep Without a Shepherd (2019)

[NGỘ SÁT - Sheep Without a Shepherd (2019)]

[stt/HD Thuyết minh] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
NẾU THANH ÂM KHÔNG GHI NHỚ - The End Of Endless Love (2020)

[NẾU THANH ÂM KHÔNG GHI NHỚ - The End Of Endless Love (2020)]