[stt/HD Vietsub] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
Cuộc Chiến Phố Tàu - Wars In Chinatown (2020)

[Cuộc Chiến Phố Tàu - Wars In Chinatown (2020)]

[stt/HD Vietsub] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
Đạo Sĩ Núi Lao - Laoshan Taoist (2021)

[Đạo Sĩ Núi Lao - Laoshan Taoist (2021)]

[stt/HD Vietsub] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
Loạn Thế Định Tần Kiếm - The Emperor's Sword (2020)

[Loạn Thế Định Tần Kiếm - The Emperor's Sword (2020)]

[stt/HD Vietsub] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
Hiệp Đạo Nhất Chi Mai - Thief Heroine (2021)

[Hiệp Đạo Nhất Chi Mai - Thief Heroine (2021)]

[stt/HD Vietsub] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
Hồng Hi Quan: Yêu Nữ Ma Môn - The Legend and Hag of Shaolin (2021)

[Hồng Hi Quan: Yêu Nữ Ma Môn - The Legend and Hag of Shaolin (2021)]

[stt/HD Thuyết minh] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
Địch Nhân Kiệt Chi Mắt Đỏ Quái Lạ - Detective Dee: The Sly Red-eye (2021)

[Địch Nhân Kiệt Chi Mắt Đỏ Quái Lạ - Detective Dee: The Sly Red-eye (2021)]

[stt/HD Thuyết minh] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
CÔNG CHÚA YAKUZA - Yakuza Princess (2021)

[CÔNG CHÚA YAKUZA - Yakuza Princess (2021)]

[stt/HD Thuyết minh] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
VÂN TỊCH TRUYỆN: ĐỘC CỐC TÂN NƯƠNG - Poison Valley Bride (2020)

[VÂN TỊCH TRUYỆN: ĐỘC CỐC TÂN NƯƠNG - Poison Valley Bride (2020)]

[stt/HD Thuyết minh] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
TRẢM PHONG ĐAO - The Blade of Wind (2020)

[TRẢM PHONG ĐAO - The Blade of Wind (2020)]

[stt/HD Thuyết minh] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
NGƯỜI TIÊN PHONG - Vanguard (2020)

[NGƯỜI TIÊN PHONG - Vanguard (2020)]

[stt/HD Thuyết minh] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
KIẾM KHÁCH - The Swordsman (2020)

[KIẾM KHÁCH - The Swordsman (2020)]

[stt/HD Thuyết minh] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
ĐẤU SĨ TỐI THƯỢNG - Jiu Jitsu (2020)

[ĐẤU SĨ TỐI THƯỢNG - Jiu Jitsu (2020)]

[stt/HD Thuyết minh] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
TRIỆU TỬ LONG - Zhao Zilong (2020)

[TRIỆU TỬ LONG - Zhao Zilong (2020)]

[stt/HD Thuyết minh] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
DIỆP VẤN: BẬC THẦY VÕ THUẬT - Ip Man Kung Fu Master (2019)

[DIỆP VẤN: BẬC THẦY VÕ THUẬT - Ip Man Kung Fu Master (2019)]

[stt/HD Thuyết minh] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
KHUN PHAEN: HUYỀN THOẠI BẮT ĐẦU - Khun Phaen Begins (2019)

[KHUN PHAEN: HUYỀN THOẠI BẮT ĐẦU - Khun Phaen Begins (2019)]

[stt/HD Thuyết minh] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
HỮU PHỈ: PHÁ TUYẾT TRẢM - The Unbeatable (2021)

[HỮU PHỈ: PHÁ TUYẾT TRẢM - The Unbeatable (2021)]

[stt/HD Thuyết minh] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
TÂN KHÍ TẬT 1162 - Xin Qiji 1162 (2020)

[TÂN KHÍ TẬT 1162 - Xin Qiji 1162 (2020)]

[stt/HD Thuyết minh] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
ÂM DƯƠNG SƯ: TÌNH NHÃ TẬP - The Yin Yang Master: Dream of Eternity (2021)

[ÂM DƯƠNG SƯ: TÌNH NHÃ TẬP - The Yin Yang Master: Dream of Eternity (2021)]

[stt/HD Thuyết minh] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
TRUYỀN KỲ ĐẮC BẢO Ở THIẾU LÂM TỰ - Shao Lin Shi Zhi De Bao Chuan Qi (2021)

[TRUYỀN KỲ ĐẮC BẢO Ở THIẾU LÂM TỰ - Shao Lin Shi Zhi De Bao Chuan Qi (2021)]

[stt/HD Thuyết minh] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
TRƯƠNG TAM PHONG 2: THÁI CỰC THIÊN SƯ - Tai Chi Hero (2020)

[TRƯƠNG TAM PHONG 2: THÁI CỰC THIÊN SƯ - Tai Chi Hero (2020)]

[stt/HD Phim 18+] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
THANH LONG YỂN NGUYỆT ĐAO - Knights Of Valour (2021)

[THANH LONG YỂN NGUYỆT ĐAO - Knights Of Valour (2021)]

[stt/HD Thuyết minh] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
TRUYỀN THUYẾT VỀ LỮ BỐ - Legend Of Lu Bu (2020)

[TRUYỀN THUYẾT VỀ LỮ BỐ - Legend Of Lu Bu (2020)]

[stt/HD Thuyết minh] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
ĐỊCH NHÂN KIỆT: XI VƯU HUYẾT ĐẰNG - Detective Dee: The Lost Gold (2018)

[ĐỊCH NHÂN KIỆT: XI VƯU HUYẾT ĐẰNG - Detective Dee: The Lost Gold (2018)]

[stt/HD Thuyết minh] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
PHONG THẦN BẢNG: QUYẾT CHIẾN VẠN TIÊN TRẬN - The First Myth: Clash of Gods (2021)

[PHONG THẦN BẢNG: QUYẾT CHIẾN VẠN TIÊN TRẬN - The First Myth: Clash of Gods (2021)]

[stt/HD Thuyết minh] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
ANH HÙNG XẠ ĐIÊU TRUYỆN: CỬU ÂM BẠCH CỐT TRẢO - The Legend of the Condor Heroes: The Cadaverous Claws (2021)

[ANH HÙNG XẠ ĐIÊU TRUYỆN: CỬU ÂM BẠCH CỐT TRẢO - The Legend of the Condor Heroes: The Cadaverous Claws (2021)]

[stt/HD Thuyết minh] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
TẬP YÊU: PHÁP HẢI TRUYỆN - Fa Hai (2018)

[TẬP YÊU: PHÁP HẢI TRUYỆN - Fa Hai (2018)]

[stt/Thuyết Minh HD] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/]
LÃNG KHÁCH RUROUNI KENSHIN (PHẦN 2): KHỞI ĐẦU - Rurouni Kenshin: The Beginning (Part 2) (2021)

[LÃNG KHÁCH RUROUNI KENSHIN (PHẦN 2): KHỞI ĐẦU - Rurouni Kenshin: The Beginning (Part 2) (2021)]

[stt/Phim Võ thuật / Vietsub] [sc/8.5] [dl/https://zuphaims.com/4/4269409]
Diệp Vấn 4: Hồi Cuối - Ip Man 4: The Finale (2019)

[Diệp Vấn 4: Hồi Cuối - Ip Man 4: The Finale (2019)]